Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân
Chưa có lịch công tác chi tiết

Danh sách lịch công tác đã đăng

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021) (26/4 - 2/5/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày19/4/2021 đến ngày25/4/2021) (19/4 - 25/4/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày12/4/2021 đến ngày 18/4/2021) (12/4 - 18/4/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021) (5/4 - 11/4/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021) (29/3 - 4/4/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày22/3/2021 đến ngày 28/3/2021) (22/3 - 28/3/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021) (15/3 - 21/3/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày08/3/2021 đến ngày14/3/2021) (8/3 - 14/3/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021) (1/3 - 7/3/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021) (22/2 - 28/2/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021) (1/2 - 7/2/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 25/1/2021 đến ngày 31/1/2021) (25/1 - 31/1/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày18/1/2021 đến ngày 24/1/2021) (18/1 - 24/1/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày11/1/2021 đến ngày17/1/2021) (11/1 - 17/1/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 04/1/2020 đến ngày 10/1/2021) (4/1 - 10/1/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày28/12/2020 đến ngày03/1/2021) (28/12 - 3/1/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày21/12/2020 đến ngày27/12/2020) (21/12 - 27/12/2020)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 14/12/2020 đến ngày20/12/2020) (14/12 - 20/12/2020)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020) (23/11 - 29/11/2020)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020) (16/11 - 22/11/2020)

87