Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

Hiệu trưởng

Lê Thị Minh Hòa
Lê Thị Minh Hòa

Ngày sinh: 28/1/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Trị

Trình độ :Thạc sĩ QLGD

Điện thoại cơ quan: 38955707

Điện thoại riêng: 0908406953

Email liên lạc: ltmhoa.govap@hcm.edu.vn

Phó hiệu trưởng

Lý Thị Dịu
Lý Thị Dịu

Ngày sinh: 20/7/1980

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ QLGD

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 38955707

Điện thoại riêng: 0908627858

Email liên lạc: ltdiu.govap@hcm.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 10/10/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ :Thạc sĩ QLGD

Điện thoại cơ quan: 38955707

Điện thoại riêng: 0983783210

Email liên lạc: nttha.pgdgovap@hcm.edu.vn