Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân
Thứ ba, 19/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 237

Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88