Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân
Thứ hai, 10/8/2015, 0:0
Lượt đọc: 449

Công khai chất lượng giáo dục theo thông tư 09

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp):         Phòng GD-ĐT Gò Vấp

(Tên cơ sở giáo dục)  :                                    Trường Nguyễn Viết Xuân                                     

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015 - 2016

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

- Có đầy đủ csvc và chỗ học cho HS

 

- Có đầy đủ csvc và chỗ học cho HS

 

- Có đầy đủ csvc và chỗ học cho HS

 

- Có đầy đủ csvc và chỗ học cho HS

 

- Có đầy đủ csvc và chỗ học cho HS

 

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình của Bộ

Chương trình của Bộ

Chương trình của Bộ

Chương trình của Bộ

Chương trình của Bộ

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Nghiêm túc kịp thời

Thực hiện 5 nhiệm vụ của HS, theo điều lệ trường tiểu học .

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

Đủ chỗ ngồi cho HS. Có trang thiết bị phục vụ dạy và học

Dạy tin học từ khối 3 đến khối 5

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Sinh hoạt đội nhóm , câu lạc bộ năng khiếu , rèn kỹ năng sống

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

Đủ trình độ chuẩn

Nhiệt tình , có trách nhiệm

học tập và ứng dụng đổi mới

10

10

8

8

8

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- Thực hiện 5 nhiệm vụ HS đầy đủ 100%

- Chăm sóc sức khỏe an toàn 100%

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

Phấn đấu đạt 99,9% được lên lớp thẳng

Phấn đấu đạt 99,9%

100%

100%

100% hoàn thành bậc tiểu học

                                                   Gò Vấp, ngày 10 tháng 08 năm 2015

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Ký tên và đóng dấu)

 


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88